Photos

~

Markou Mpotsari 23, Chania 731 35 – Crete info@mikrofyies.gr

   Open daily from 10am to 10pm

Markou Mpotsari 23, Chania 731 35 – Crete info@mikrofyies.gr

   Open daily from 10am to 10pm

Markou Mpotsari 23
Chania 731 35 – Crete

(+30) 28210 88812

Spartis 2 & Stratigou Zerva
Euzonon 546 40 – Thessaloniki

(+30) 2310 848266

info@mikrofyies.gr | mikrofyies.thes@gmail.com

Markou Mpotsari 23
Chania 731 35 – Crete

(+30) 28210 88812

Spartis 2 & Stratigou Zerva
Euzonon 546 40 – Thessaloniki

(+30) 2310 848266

info@mikrofyies.gr | mikrofyies.thes@gmail.com

Markou Mpotsari 23
Chania 731 35 – Crete

(+30) 28210 88812

Spartis 2 & Stratigou Zerva
Euzonon 546 40 – Thessaloniki

(+30) 2310 848266

info@mikrofyies.gr | mikrofyies.thes@gmail.com